Een goede roostermaker vraagt dóór

Maaike van der Muil werkt via Anna Ontzorgt voor vier à zes scholen als roostermaker op afstand. Vanaf haar eigen werkplek buiten de school maakt en onderhoudt zij sinds mei 2019 het jaarrooster van Pantarijn, een vmbo in Rhenen met 240 leerlingen. Wanneer we aan schoolleider Herman Bremer vragen waarom dit goed werkt, zegt hij: ‘Maaike is goed in doorvragen.’

Roostering of school­administratie uitbesteden, hoe wenselijk en haalbaar is dat?

Veel onderwijsinstellingen hebben werkzaamheden die niet direct met het onderwijs te maken hebben, zoals catering, schoonmaak en onderhoud, uitbesteed aan een derde partij. Een logische keuze, omdat expertise op deze gebieden ligt bij de externe partij. Op deze manier wordt de dienstverlening verbeterd en worden tijd en kosten gereduceerd. Zou uitbesteden ook wenselijk en haalbaar zijn als het gaat om bijvoorbeeld roostering of andere onderwijsadministratieve werkzaamheden?